Företaget

Thuresson Entreprenad startade i slutet av 2013. Vi har vår bas på Sventagården i Vist, det är också där ifrån vi är avknoppade. Vi är två anställda som jobbar med transporter och entreprenad.